Menneskesyn

Tom Horn

musiker, skribent og pensioneret lærer.

Læs mere her:

www.tom-horn.dk

Menneskesyn er en redigeret blog, som åbner en diskussion af vores opfattelse af, hvem vi mennesker er.


Den naturvidenskabelige opfattelse af mennesket, formidlet af en række videnskabsjournalister og forskere, er blevet altdominerende i det moderne Vesten. Den fremføres konstant og kritikløst i medierne, som gerne låner pen, mikrofon og kamera til populærvidenskabelige fremstillinger af menneskets udvikling og identitet. Det er blevet et dogme, at vi er en flok nøgne aber med en computer mellem skuldrene.


Men er det ikke på tide at stille nogle afgørende spørgsmål til denne opfattelse? Er det virkeligt sådan, vi hver især opfatter os selv?


Hvis vores bevidsthed blot er resultatet af nogle biokemiske processer i hjernen, findes der så ikke længere noget kriterium for sandt og falsk?


Betyder det så igen, at der heller ikke findes noget kriterium for, hvad der videnskabeligt set er sandt og falsk, og medfører det så, at vi heller ikke kan fæstne lid til de resultater og især konklusioner, som føres frem med så stor overbevisning.


Med afsæt i en kritik af den dekonstruktion af mennesket, som breder sig mere og mere, og som ikke nødvendigvis er videnskabeligt velfunderet, og som heller ikke hele vejen holder til en argumentationsanalyse, vil bloggen bringe en række artikler, der behandler spørgsmålet om, hvem vi er.

Bloggen er under opbygning og vil først hen af vejen finde sin endelige form. Men enhver kritik, gode råd og bidrag er velkomne. Blot vil jeg fastholde, er der vil være en redaktion.


Mail til post@tom-horn.dk


Og velkommen til bloggen.


Tom Horn